Statuten

De stichting werd opgericht in februari 1970. Door overname van het huurrecht van de Schepenbank in 2011 bleken de statuten ontoereikend om het jongerencentrum te kunnen exploiteren. Bovendien was er een roep van medewerkers om meer inzicht te hebben in het doen en laten van het bestuur. Daarom werden op 25 mei 2012 nieuwe statuten in een akte vastgelegd.

Statuten stichting Schepenbank Oirsbeek