Huisregels

Het bestuur van de Stichting Jeugd  en Jongeren Werk heeft in een aantal huisregels verwoord wat binnen de poorten/deuren van de SCHEPENBANK van de bezoekers wordt verwacht en wat u van ons mag verwachten. Bij het betreden van deze locatie gelden dan ook de huisregels van de SJJW.

 1. Alle aanwijzingen van medewerkers van de SCHEPENBANK die onder andere ook verband houden met de huisregels, dienen ten alle tijden te worden opgevolgd, klachten hierover kunt u bij het bestuur van de SJJW  melden.
 2. Bij calamiteiten wordt u vriendelijk doch dringend verzocht  aanwijzingen van de medewerkers van de SCHEPENBANK op te volgen.
 3. U dient zich te houden aan de vereisten van de Drank- en Horecawetgeving, zwak alcoholhoudende drank wordt daarom niet verstrekt aan bezoekers jonger dan 18 jaar.
 4. U dient zich te houden aan de vereisten van de Drank- en Horecawetgeving, sterke drank wordt daarom niet verstrekt aan bezoekers jonger dan 18 jaar.
 5. Bij twijfel over de leeftijd van een bezoeker vragen de medewerkers van de SCHEPENBANK uw een legitimatiebewijs te tonen.
 6. Indien u als gast van de SCHEPENBANK  alcoholhoudende drank doorgeeft aan iemand onder de 18 jaar wordt u beiden de toegang tot de SCHEPENBANK  ontzegt.
 7. Bij het vermoeden van dronkenschap wordt geen alcohol aan de desbetreffende persoon geschonken.
 8. Gasten van de SCHEPENBANK   die zichtbaar onder invloed zijn van alcohol of drugs, wordt  de toegang  ontzegt.
 9. Het is verboden om in de SCHEPENBANK drugs te bezitten, te gebruiken of te verhandelen.
  Bij geconstateerde handel of gebruik van elke vorm van soft- en harddrugs wordt de politie gewaarschuwd.
 10. Het is verboden om in het bezit te zijn van wapens.
 11. Om de rust en orde binnen de SCHEPENBANK te bewaken is het verboden om geweld te gebruiken of met geweld te dreigen.
 12. Tijdens uw aanwezigheid maakt u mogelijk gebruik van eigendommen van de SCHEPENBANK. Het is verboden om diefstal of vernielingen te plegen.
 13. In de SCHEPENBANK  gaan wij respectvol met elkaar om het is dan ook verboden door woord of gebaar (handeling) onze bezoekers en medewerkers seksueel te intimideren.
 14. Wij gaan respectvol met elkaar om en het is dan ook verboden om beledigingen te uiten en/of discriminerende opmerkingen te maken.
 15. Op grond van aansprakelijkheidaspecten is het niet toegestaan om eigen drank of etenswaren te nuttigen.
 16. Om als organisatie aan de gestelde hygiëne-eisen te kunnen voldoen is het  IN DE SCHEPENBANK niet toegestaan om huisdieren mee te nemen. Hulphonden zijn hier een uitzondering op. In overleg met de leidng zijn verdere uitzonderingen te bespreken.
 17. U bent zelf verantwoordelijk voor uw eigendommen. Wij accepteren geen verantwoordelijkheid bij diefstal, vermissing en/of beschadigen.
 18. Het overtreden van de huisregels of het niet opvolgen van aanwijzingen kan leiden tot een waarschuwing of het weigeren van de toegang tot het bedrijf.
 19. Bij overtredingen van de regels 9 tot en met 11 volgt altijd een lokaalverbod voor onbepaalde tijd.
 20. Bij overtredingen van de regels 12 tot en met  14 volgt  altijd een lokaalverbod voor een periode van 18 maanden.
 21. Van gepleegde misdrijven wordt altijd aangifte gedaan bij de politie.

Bij het betreden van de SCHEPENBANK gaat u akkoord met bovengenoemde huisregels.