Bestuur

Motto bestuur Stichting Schepenbank Oirsbeek: Openheid en transparantie!

Het bestuur van stichting Jeugd en Jongerenwerk Oirsbeek, waar alle activiteiten van jongerencentrum de Schepenbank onder vallen, heeft zich in het jaar 2011 voorgenomen in het vervolg meer openheid en transparantie te betrachten. Dat als middel om verantwoordelijkheid af te leggen ten opzichte van bezoekers en deelnemers, medewerkers, burgers en overheid. We zijn dan weliswaar een particuliere organisatie, maar we werken met middelen afkomstig uit de samenleving en overheid. Op deze pagina publiceert het bestuur daarom de meest belangrijke beleidstukken.

Bestuur
Met ingang van 15 februari is er een nieuw interim bestuur
email: secretaris@deschepenbank.nl

Voorzitter: Minny Pfennings
Secretaris: Ton Horsten
Penningmeester: Ed Dortants
Leden: John Roberts, Tinie Lintzen, Chris Bouwman
Adviseur: Rens Worms

Bestuursvergadering

Het bestuur van de stichting vergaderd elke eerste dinsdag van de maand om 20.00u in de Schepenbank. Deze vergadering is vrij te bezoeken is. Wil men de vergadering bezoeken, maak dit even kenbaar via het secretariaat.

Financiën

Het bestuur vindt het niet meer dan normaal dat er rekenschap afgelegd wordt aan medewerkers, samenleving en overheid over de besteding van de ontvangen middelen, o.a. in de vorm van entreegelden, contributies en subsidie. Het bestuur stelt jaarlijks een jaarrekening en balans op, die iedereen mag inzien. Ga naar de link “Jaarverslag SJJW”.

Sociale veiligheid

Onze vrijwillige medewerkers ondernemen activiteiten met inwoners van 6 tot en met 96 jaar. Dat willen we doen in een veilige omgeving, zodat iedereen zich bij ons prettig en welkom voelt. Daarom heeft het bestuur een aantal spelregels opgesteld waaraan medewerkers en bezoekers zich dienen te houden. Zie de link ‘Huisregels de Schepenbank”. In de toekomst zullen we kijken hoe we de sociale veiligheid in de Schepenbank verder kunnen vergroten.