De Schepenbank

De Schepenbank zet zich in voor sociale, culturele en maatschappelijke activiteiten en bestaat uit een groot aantal vrijwilligers die met veel plezier en energie zich inzetten voor het organiseren van een grote variëteit van evenementen voor jong en oud. Van live muziek tot DJ avonden tot kinderactiviteiten, maar ook voor lezingen of voor gewoon sociaal contact. Voor elke leeftijd hebben we wel activiteiten.

De Schepenbank biedt ook onderdak aan een aantal verenigingen, die op verschillende wijze dienstbaar zijn aan het jongerenwerk, de gemeenschap van Oirsbeek, de Gemeente Schinnen en zelfs daarbuiten. De stichting levert naast haar prachtige monumentale locatie, gelegen in het centrum, ook een grote bijdrage aan de leefbaarheid van ons mooie dorp.

Op deze website geven wij u een overzicht van de activiteiten die in de schepenbank plaatsvinden. De Schepenbank telt maar liefst zo rond de 200 vrijwilligers, maar kan altijd nog mensen gebruiken of het nu voor het organiseren van activiteiten is of het beheren van het pand maar ook voor initiatieven staan wij open, iedereen die wilt helpen een steentje bij te dragen is van harte welkom. Mocht u interesse hebben in onze activiteiten of wil je verdere informatie over de Stichting? Ga dan naar contact en laat via een mail of via telefoon van u horen.

De Schepenbank is er voor iedereen!

Welkom in de Schepenbank.

Gevestigd in een gedeelte van de oude Schepenbank in het hartje van Oirsbeek. Het pand, gebouwd op oude Romeinse resten, is achtereenvolgens rechtbank, boerderij en gemeentehuis geweest en is eigendom van de Weldadige Stichting Jan de Limpens, dat de rest van het gebouw in gebruik heeft. Het pand is gelegen aan de Oirsbekerweg 2a (hoek Grachtstraat).
De Schepenbank zet zich in voor sociale, culturele en maatschappelijke activiteiten en bestaat uit een groot aantal vrijwilligers die met veel plezier en energie zich inzetten voor het organiseren van een grote variëteit van evenementen voor jong en oud. Van live muziek tot DJ avonden tot kinderactiviteiten, maar ook voor lezingen of voor gewoon sociaal contact. Voor elke leeftijd hebben we wel activiteiten.

De Schepenbank biedt ook onderdak aan een aantal verenigingen, die op verschillende wijze dienstbaar zijn aan het jongerenwerk, de gemeenschap van Oirsbeek, de Gemeente Schinnen en zelfs daarbuiten. De stichting levert naast haar prachtige monumentale locatie, gelegen in het centrum, ook een grote bijdrage aan de leefbaarheid van ons mooie dorp.
Op deze website geven wij u een overzicht van de activiteiten die in de schepenbank plaatsvinden. De Schepenbank telt maar liefst zo rond de 200 vrijwilligers, maar kan altijd nog mensen gebruiken of het nu voor het organiseren van activiteiten is of het beheren van het pand maar ook voor initiatieven staan wij open, iedereen die wilt helpen een steentje bij te dragen is van harte welkom. Mocht u interesse hebben in onze activiteiten of wil je verdere informatie over de Stichting?
Ga dan naar contact en laat via een mail of via telefoon van u horen.

Oirsbeek

Het kerkdorp Oirsbeek bestond in het grijze verleden uit een drietal kernen; Gracht, Oirsbeek en Oppeven. Oirsbeek ontleent zijn naam aan een beek (de Oir of Oëre) die nu, opgesloten in een buis onder het dorp (Oirsbeek), zijn weg vervolgt via Schinnen en daar de naam Kakkert draagt en uitmondt in de Geleenbeek. Oirsbeek is waarschijnlijk vanaf het begin van de jaartelling bewoond geweest. Men baseert dit onder meer op de aanwezigheid van een waterput in de Schepenbank, die, wat vorm betreft, een Romeinse villa had kunnen zijn. Deze Schepenbank is gelegen op de kruising van twee wegen waar vermoedelijk een vesting is geweest. Als men in de tegenwoordige tijd de plattegrond van Oirsbeek, waarin de nog bestaande gebouwen uit die oude tijd staan aangegeven, bekijkt, dan valt het op dat er nog maar weinig van die typische bebouwing is overgebleven. Rondom de kerk staan nog enkele panden die jaren geleden tot rijksmonument werden gedoopt. Veel panden zijn verloren gegaan in de zestiger en zeventiger jaren, toen de vraag naar woningen een sterke toename kende.
Verder zijn er nog slechts enkele beeldbepalende panden, die het waard zijn om beschermd te worden tegen de steeds voortschrijdende modernisering en verstedelijking. Enkele bezienswaardige gebouwen in Oirsbeek zijn de Schepenbank, de “Janssenmeule”, het voormalige gemeentehuis, de kerktoren, de Fatimagrot en enkele oude boerderijen.
De Schepenbank was vroeger de plaats waar recht gesproken werd. Het gebouw werd in 1977 gerestaureerd en heeft nog enige tijd gediend als gemeentehuis van Oirsbeek en van 1982 tot eind 1987 van de heringedeelde gemeente Schinnen. De kerktoren, tegenover de Schepenbank, dateert uit 1514 maar is gebouwd op de resten van een veel ouder exemplaar. De toren is vervaardigd uit zogenaamde speklagen. De ene laag is van baksteen, terwijl de andere laag uit mergel bestaat. Het schip van de kerk stamt uit 1953 en is een ontwerp van architect Peutz. In de kerk bevindt zich een uit 1828 stammend orgel. Ook de fraaie glas-in-lood-ramen van deze kerk zijn een bezichtiging meer dan waard.   (Bron: Historie Schinnen)

De Schepenbank kan altijd nog enthousiaste, creatieve medewerkers (v/m) gebruiken voor het organiseren van activiteiten, het beheer van het pand of het willen zijn van gastheer of gastvrouw, m.n. gedurende de ochtenden en de middagen. Wilt u met ons mee doen?

Gastvrij Schepenbank

Al meer dan 35 jaar staat de Schepenbank voor het Jeugd en Jongerenwerk in Oirsbeek. Uit het Jeugd en Jongerenwerk zijn vriendschappen ontstaan, maar ook relaties, ouders die vroeger lid van een vereniging waren brengen nu hun kinderen naar de Schepenbank. Uit het Jeugd en Jongerenwerk zijn groepen jongeren ontstaan die zich hebben samen gepakt en nog steeds samen met Pasen op kamp gaan, en wat dacht u van de ZIBBITH Veteranen, de oud ZIBBITHERS die de fakkel hebben overgedragen maar nog steeds samen iets ondernemen, met hun kinderen op papakamp gaan en zoals vanouds een avond organiseren waar een honderdtal gasten op af komen uit de ZIBBITH tijden.

Vrijwilligers die ooit bij een vereniging hebben gezeten zoals Don Bosco, Jeanne ‘d Arc of kindervakantiewerk zijn de mensen die nu het hele jaar door een legio van activiteiten organiseren. Voor deze vrijwilligers gingen heel wat vrijwilligers vooraf. Verenigingen houden stand en daar waar een lont van een vereniging uitbrandde kwam weer een nieuwe vereniging in de plaats met verfrissende ideeën. Tientallen bands, evenementen, activiteiten hebben in de Schepenbank plaatsgevonden. Kindervakantiewerk dat dit jaar voor de 38e keer plaatsvond, Sint Maarten, Koningsdag en de Alternatieve Kermis zijn een begrip in Oirsbeek maar ook het Woosjtrampele, de wandeltocht naar Wittem voor goed weer op de kermis zijn geen onbekende benamingen binnen het Oirsbeekse.

De Schepenbank ontvangt jaarlijks eind april de Motorclub Oirsbeek die hun traditionele motorzegening organiseren. Chantez houdt jaarlijks hun concert op de mooie binnenplaats van de Schepenbank. De belangrijkste gast is de goedheiligman die na de intocht ook de Schepenbank bezoekt. Welfare, de Sociaal Culturele Vereniging en KBO zijn onze trouwe gasten die wekelijks hun activiteiten in de Schepenbank hebben en wekelijks op donderdag de SOOS waar men terecht kan voor een kopje koffie en een broodje of een mooie wandeling.

Het Jeugd en Jongerenwerk gaat zijn activiteiten alleen nog maar uitbreiden. Wij willen samen met scholen, buurtverenigingen andere verenigingen bekijken hoe we het jeugd en jongerenwerk verder vorm kunnen geven. Wilt u bijvoorbeeld met buurtvereniging een thema gerichte activiteit organiseren, dan zou dat kunnen in de Schepenbank. Benader hiervoor van onze staf programmering medewerkers. Deze denken graag met u mee over ideeën voor u activiteiten. Verder zullen door het jaar ook andere activiteiten gaan plaatsvinden zoals theater, dans, kookactiviteiten.

Kinder Vakantie Werk kent al jaren het systeem: groentje, leider, hoofdleider. De groentjes zijn de hulpleiders die te oud zijn om nog mee te mogen doen met kindervakantiewerk en te jong om al zelfstandig een groep kinderen te begeleiden. En dan hebben we het volwassen publiek dat überhaupt nog te oud is om nog deel te nemen aan een activiteit. Hiervoor hebben we verenigingen als Har Rock Café en de SOOS die activiteiten mogelijk maken voor de oudere gasten. Har rock organiseert door het hele jaar door live bands met verschillende soorten genre muziek. Afgelopen drie jaar waren hieruit de hoogte punten;”Tribute Tour of Duty” avonden. Deze avonden staan bekend doordat verschillende bands uit Oirsbeek en de regio elk twee nummers spelen uit de Tour of Duty series.
Kortom, de deur staat voor iedere doelgroep en voor iedereen wagenwijd open. De Schepenbank is ondertussen een gebouw geworden dat dagelijks open is en waar tal van evenementen en bewegingen plaatsvindt. Een gebouw dat draait op vrijwilligers met een hart voor het dorp en zijn mensen.

Nog nooit van gehoord? Neem gerust een kijkje en wees welkom!