Bestuursleden gezocht

De Schepenbank zoekt een secretaris en algemene bestuursleden die een specifieke taak krijgen
zoals bijvoorbeeld communicatie.

Voor informatie kunt u contact opnemen via voorzitter@deschepenbank.nl