Kinder Vakantie Werk Oirsbeek

(onder voorbeh­oud, afwachtend op maatregelen overheid)

Wat is KVW?
Aan het einde van de zomervakantie organiseert de organisatie een leuke week vol sport en spelactiviteiten. In deze week gaan de kinderen in groepjes met leeftijdsgenoten op pad. Ze kunnen op deze manier weer wennen aan het schoolritme en de omgang met vriendjes, vriendinnetjes en nieuwe kinderen.

Wanneer?
Maandag 17 t/m vrijdag 21 augustus 2020.
Dagelijks van 10-16u.

Voor wie?
Schoolgaande kinderen en schoolverlaters van de basisschool,
in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar.

Begeleiding en leiding
Zoals alles binnen de schepenbank wordt KVW georganiseerd door vrijwilligers. Binnen KVW hebben we een organiserend team, de hoofdleiding, welke het voorbereidende werk doet. Zij zijn tijdens de week te herkennen aan hun rode shirt.
De groepen gaan opstap in 3 categorieën, zijnde jong, midden en oud. De kinderen zitten de hele week bij dezelfde leiders en kinderen in een groepje.

Alle groepen hebben 2 leiders(16+), herkenbaar aan het witte shirt met kvw logo dat zij die week dragen. Daarnaast zullen de jongste en middengroepen nog een hulpleider(14/15 jaar) meekrijgen. Een zogenaamd groentje, herkenbaar aan het groene shirt.

Programma
We starten op maandag 17 augustus om 09.45 op de markt in Oirsbeek.
Daar zullen ook borden hangen in welke groep uw kind is ingedeeld. Op de markt staat de leiding met een groepsnummer om de kinderen op te vangen.

Alle kinderen worden vervolgens op dinsdag, woensdag en vrijdag  om 10.00u verwacht en hebben programma tot 16.00u.

Op donderdag zijn de start- en eindtijd anders, want dan gaan wij met de hele club met bussen opstap. De oudste groepen gaan op dinsdag 1 nachtje op kamp.

De precieze programmering zal op maandag 12 augustus en via deze site gecommuniceerd worden.

Heeft u vragen; kvw.schepenbank@gmail.com


Kosten en inschrijven
Organisatorisch is het noodzakelijk dat alle kinderen op voorhand ingeschreven worden. Zodoende kan de organisatie haar programma aanpassen op de aantallen en de groepen indelen. Daarnaast zal er op donderdag met bussen gereisd worden en gaan de oudste groepen op kamp.

De inschrijving voor 2020 vind is van woensdag 13 mei t/m 15 mei om 20:00u, volledig digitaal
Betaling volgt later € 30,- inschrijfgeld moeten betalen.

Ook kunt u een T-shirt met het KVW logo voor uw kind bestellen voor € 8,50.

Tijdens het inschrijven kunt u uw kind bij 2 vriendjes inschrijven,
wij houden rekening met deze voorkeur maar delen kinderen in op de leeftijd.

—–

Een stukje geschiedenis over KVW

De geschiedenis van KVW Oirsbeek gaat inmiddels terug tot 1976
Gedurende deze jaargangen is door de leiding het een en ander genoteerd en middels verslagen vastgelegd. In de “archieven” van KVW is een gedeelte van deze verslagen en notities terug te vinden. Door alle vrijwilligers die organisatorisch iets betekend hebben voor KVW is hier en daar iets vastgelegd. Zodoende is niet van alle jaargangen informatie terug te vinden. Een inventarisatie van deze archieven levert toch wat weetjes op. Onderstaand volgt een samenvatting van gebeurtenissen en weetjes van38 jaar (in 2014) Kinder Vakantie Werk Oirsbeek. Door de jaren heen blijft het aantal kinderen dat deelneemt aan KVW Oirsbeek schommelen tussen de 130 en 238 kinderen. De toppers waren de jaartallen 1997 met 224 en 1995 met 238 kinderen. En tel daar de leiding nog bij. Al met al een grote groep die zich een week lang met elkaar bezig houdt.
**1970:
Toen werd de Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Oirsbeek opgericht. Deze stichting bestond uit drie takken, te weten de Don Bosco, Jeanne d’Arc en de Jongerenvereniging. Verplicht was onder andere een bestuur van minstens zes personen waarvan de helft meerderjarig moest zijn en men had een startkapitaal van zeg wel 100,00 gulden. **een voortvloeisel van deze stichting werd KVW. Het eerste jaar dat KVW werd georganiseerd was 1976. Helaas is van deze jaargang niets terug te vinden.Van 1980 is slechts bekend dat er 150 kinderen deelnamen aan KVW.
**1979:
In dit jaar namen al 165 kinderen deel aan KVW.
**1980:
Het inschrijfgeld bedroeg per kind 10 gulden. Een gedeelte hiervan moest betaald worden bij inschrijving en de rest bij start van de activiteiten week. De hele week en het totaal aantal kinderen werd begeleid door 26 leiders.
**1981:
Buiten subsidie aanvragen en deelnemersaantallen bleek toen al dat KVW in het dorp blijft en haar activiteiten op diverse plaatsen in en rondom Oirsbeek organiseert. Toen bestond er al/nog een rolschaatsbaan gelegen aan de Populierenlaan in Oirsbeek. Wie weet dit nog??.
**1982:
Het eerste jaar dat gebruik gemaakt wordt van leiders die jonger zijn dan 16 jaar. Dit zijn de voorlopers van de GROENTJES.
**1983:
Er worden baseballcaps aangeschaft met een KVW logo.
**1984:
De totale begeleiders groep bestaat inmiddels uit 2 hoofdleiders, een stuurgroep van 7 personen en 39 leiders. Zij zorgen ervoor dat 150 kinderen bezig worden gehouden. Het thema van dit jaar is Circus. Verder krijgen de leiders een vergoeding voor hun vrijwilligerswerk en wel 2 consumptiebonnen per dag en een VVV-bon met een waarde van 5 gulden. Het inschrijfgeld voor de kinderen bedraagt inmiddels 12,50 gulden. Ter afsluiting van de week genieten de leiders nog een Chinese maaltijd. Verder mocht in 1984 nog een kampvuur gehouden worden in Oirsbeek. Dit gebeurde in de buurt van een plaats waar nu de sportvelden liggen.
**1986:
De leiding krijgt inmiddels als beloning een consumptie per dag en een t-shirt. Uit de notities blijkt dat het 1250e kind, Lobke Jacobs, deelneemt aan KVW.
**1987:
Toen ging men al naar Steinerbos met 3 bussen. Kosten hiervoor waren 800,00 gulden. Verder gingen diverse groepen vissen in de stadsvijver in Sittard. De gevangen forel werd ter plaatse op de BBQ klaargemaakt en verorberd. Gedurende deze week was het thema: snoep.
**1988:
Gedurende de opening werden duiven los gelaten. Het inschrijfgeld voor de 130 deelnemers bedraagt inmiddels 17,50 gulden. Het aantal leiders was 29. Het vissen staat weer op de weekagenda. Voor de hele week was het thema: strand. Uit de archieven blijkt dat diverse jaren achter elkaar de opening mede werd verricht door meneer pastoor al dan niet ondersteund door de aanwezigheid van de burgemeester.
**1989:
In het programma is een tennisdemonstratie gepland. Verder gaat een groep op kamp en wel naar een kampplaats in…. Oirsbeek. Uiteraard een kamp met kampvuur. Verder blijkt dat ook Schinnen en Amstenrade een vorm van Kinder Vakantie Werk organiseren. Echter kampen deze dorpen met een tekort aan leiding. Voor Oirsbeek is dit totaal geen probleem.**vanaf 1990:
Ontstaat het principe KVW zoals dat tot op heden nog gehanteerd wordt. De rode draad wordt opgemaakt en per jaargang wordt een en ander aangepast. Hierbij moet gedacht worden aan aanpassingen van programma’s (ander spellen etc.) en uiteraard ook aanpassingen aan de hedendaagse tijd. Traditie blijft het Steinerbos. Hoewel door de jaren heen naar alternatieven is gekeken, blijkt Steinerbos toch steeds weer een zeer geschikte locatie voor KVW.**1998:
Bedraagt het inschrijfgeld voor de kinderen nog 20,00 gulden. Inmiddels is dit mede door de invoering van de Euro, ook KVW had hier last van, Euro 20,–.** 2000 -2008:
Het inschrijfgeld bedraagt nog steeds Euro 20,– en de T-shirts die de kinderen kunnen aanschaffen kosten Euro 7,–.

**2007:
Dit is de eerste keer sinds een groot aantal jaren dat er niet naar Steinerbos wordt gegaan.
Reden hiervoor is een hevige plensbui die begon in de nachtelijke uren en duurde tot laat in de avond. Voor vertrek werd besloten om naar Kinderstad te gaan.

**2008 en 2009:
Organisatorisch zijn enkele kleine dingen veranderd. Er is jonge en nieuwe hoofdleiding  met “frisse” ideeën. Het programma is enigszins aangepakt en anders dan andere jaren is eerst inschrijven van leiding en daarna pas inschrijven kids. Gebrek aan leiding wordt hier grotendeels mee voorkomen. Deelnemende kinderen  in deze jaren ongeveer 165-170. Tot en met 2011 is het ons, de organisatie, gelukt om het inschrijfgeld op Euro 20,– te houden. Maar helaas. Door de stijgende kosten zal het inschrijfgeld in 2012 verhoogd worden. Dit zal dan Euro 25,– per kind worden.
Uiteraard hopen wij dat hier de komende jaren weer mee vooruit kunnen. Organisatorisch is het een en ander veranderd mede door de invoering van hulpleiders in de leeftijd van 14 en 15 jaar. – Er wordt nog steeds een thema bedacht voor de hele week. Traditioneel vindt KVW plaats in de laatste week van de zomervakantie van de basisschool.

**2013:
Het inschrijven van kinderen blijft spannend, enerzijds wie komt er naar de inschrijfavond en hoeveel kinderen worden er ingeschreven. 2013 is anders!. Op een half uur tijd gaan rond de 190 inschrijfformulieren over de tafel!. Uiteindelijk stopt de teller bij 210 kinderen. Gelukkig ook dit jaar gelukkig genoeg (eigenlijk ook een beetje te veel) leiders.
Op een verregende woensdag na, was deze week weer een succes. Leiders en kinderen moe en tevreden, geen ongelukken en veel plezier.

Algemeen:
Door splitsing van schoolvakanties is het helaas weleens nodig om een week te verschuiven (eerder dus) zoals in 2009 en 2010.

  • Voor elke drie leeftijdscategorieën, te weten jong, midden en oud, wordt het programma aangepast.
  • Het jaarlijks gemiddeld aantal deelnemers ligt rond de 165 kinderen.
  • Voor de leiding zorgen gemiddeld 80-90 leiders al dan niet bijgestaan door hulpleiding/groentjes.
  • Daarnaast houden een 10-tal mensen zich bezig met bestuur en organisatie.
  • De beloning voor de leiding is een t-shirt en op vrijdag avond een feestavond.
  • Al met al hebben gedurende de 37 jaar dat KVW bestaat ongeveer 4700 kinderen deelgenomen aan het (nog) jaarlijks terugkerend evenement.
  • Van deze kinderen is een groot aantal als kind begonnen, groentje geworden en ook leider geweest.