Foto Schepenbank in Oirsbeek

Stichting Schepenbank Oirsbeek

De Stichting Schepenbank Oirsbeek vervult een brede sociale - en maatschappelijke functie in de gemeente Beekdaelen en in het bijzonder in de kern Oirsbeek. In en rondom de historische Schepenbank in het centrum van Oirsbeek worden er - dankzij de enthousiaste inzet van vele vrijwilligers - allerlei activiteiten georganiseerd onder het motto “de Schepenbank is er voor iedereen”. Naast het organiseren van vele activiteiten voor jeugd, jong -/ volwassenen en 50+ / ouderen, biedt de Schepenbank ook onderdak aan verenigingen en organisaties voor hun eigen programma's binnen de doelstellingen van de Schepenbank. Zo leveren wij samen een bijdrage aan de leefbaarheid van Oirsbeek en in bredere zin ook die van Beekdaelen.

De organisatie

De Stichting Schepenbank Oirsbeek met zijn circa 200 vrijwilligers wordt bestuurd door een dagelijks bestuur dat daarbij wordt ondersteund door een aantal algemene bestuursleden. Deze laatsten hebben een zeer belangrijke rol bij het in stand houden van het dagelijkse samenwerkingsverband tussen bestuur, vrijwilligers en activiteiten. Om de stichting op het goede spoor te houden ziet een Raad van Toezicht er op toe dat de jaarlijkse doelrealisatie door het bestuur wordt gerealiseerd.

Organogram Stichting Schepenbank Oirsbeek

Contact

Heeft u vragen of wilt u nadere informatie, neemt u dan s.v.p. contact op met het secretariaat via:
secretaris.schepenbank@gmail.com